Projecte

Aprenentatge compartit

Projecte aprenentatge compartit

PROJECTE APRENENTATGE COMPARTIT

A l’escola cada curs busquem un eix comú que ens permet construir els aprenentatges d’una

manera compartida. Es tria un tema prou ampli que dóna la possibilitat d’un treball

interdisciplinari i que durant el curs proposa activitats diverses que es realitzen des de P3 fins a

6è. N’hi ha un seguit de fixes, com l’engalanada de l’entrada de l’escola amb mòbils que fan les

famílies de l’escola, el Carnestoltes o el Festival de final de curs. Però, per altra banda, cada cicle

realitza activitats d’aprenentatge sobre el tema escollit.

Aquest curs “Viatgem pel món”

Projecte Aprenentatge Compartit
Projecte Aprenentatge Compartit
Projecte Aprenentatge Compartit