El treball

amb les Universitats

El treball amb les universitats

ESCOLA DE PRÀCTIQUES

L’escola està en constant moviment i ens agrada col·laborar en projectes. Un d’aquests en el que creiem és amb la formació de nous mestres; és per això que tenim contacte amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic. Rebem alumnes en pràctiques d’aquestes tres universitats i els integrem a l’aula.

Un mestre de l’escola els rep en la seva especialitat i els guia en la realització d’unes bones pràctiques educatives.

Estem molt contents dels resultats i creiem que és un bon procés d’aprenentatge a tres bandes: per als futurs mestres, per als alumnes i per a l’escola.

Universitat de Barcelona
UAB