Ambients

Jaume I

Ambients

Dues tardes a la setmana els nens i nenes del parvulari comparteixen vivències i reflexions en uns ambients als quals poden anar segons els seus interessos i motivacions. Davant seu troben vuit ambients diferents ( ciències, joc simbòlic, comunicació, expressió, construcció, llum, plàstica i motriu ) que l’equip de mestres del parvulari ha dissenyat per ajudar-los a desenvolupar totes les seves capacitats.

Els nens i nenes es fan emprenedors: decideixen què volen fer, quanta estona volen dedicar a una proposta, observen i analitzen nous materials i interactuen cadascú segons les seves possibilitats. La conversa està molt present: entre un infant que explica allò que pensa i un adult que l’acompanya en el seu raonament, però també entre companys que busquen compartir una experiència, sumar esforços i construir alguna cosa junts. De ben segur sense adonar-se’n aprenen a fer equip.

Gaudir d’aprendre, sense presses, començant a construir eines fonamentals per a ciutadants del segle XXI impossibles de cercar a GOOGLE.