Activitats Extraescolars

Escola Jaume I

Activitats Extraescolars 1r i 2n

Piscina

Realitzem natació a la piscina del Pavelló Municipal de l’Espanya Industrial. La piscina està dedicada exclusivament als cursets aquàtics i el vestuari és únicament pels nens del curset. 

Disposem de dos torns, per poder oferir l’activitat a totes les famílies que estiguin interessades.

Adreça: Parc de l’Espanya Industrial S/N 08014 Barcelona.

Web: atlesesports.cat

FutbolSala

Treballem esports individuals i col·lectius mitjançant jocs i dinàmiques per tal d’aprendre es coneixements bàsics i la seva normativa. Ho realitzem de manera lúdica distesa sens oblidar les diferents capacitats motrius.

teatreprimaria

Jocs de psicomotricitat teatral, de realitat, fantasia, creació de personatges i improvisació. Treballem domini del cos, creativitat, seguretat i responsabilitat dels nens i nenes, potenciar llenguatge.

Es realitza a l’aula de música i és fan dues obres al llarg del curs (final del primer quadrimestre i festa de cloenda al mes de maig/juny)

Tallers

Ampliació de vocabulari i noció bàsica de verbs i adjectius en anglès. Introduirem expressions i preguntes bàsiques.

Judo

La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport per a nens de 4 a 12 anys. La pràctica del mateix, possibilita situacions d’aprenentatge, destacant valors com el respecte, la companyonia, la disciplina i la constància en un esport on es desenvolupen diferents tècniques de projeccions i inmovilitzacions introduint la iniciació tècnic-esportiva de forma adaptada.

patinatge

Aprenentatge de moviments bàsics , adquirir fluïdesa i un cop adquirida certa base l’execució de coreografia grupal. Ho realitzem al pati de l’escola.

Fem dos torns 16.30-17.30 i de 17.30- 18.30 (dll i dx).

 

dansa

Es porta a terme amb diferents estils de música per tal de conèixer noves realitats musicals. Aprenem passos bàsics i més importants dels diversos estils de dansa, on posteriorment són coreografiats.

Tallers

Treballem desenvolupar un llenguatge visual propi, explorar la nostra creativitat, conèixer nous procediments i materials, etc. i sobretot que participar en aquesta activitat sigui divertit, creatiu i enriquidor.