Activitats Extraescolars

Escola Jaume I

Acollides

Durant tot el curs oferim servei d’acollida matinal de les 8,00h a les 9,00h del matí  ( amb opció de fer de 8,30h a 9,00h).  

També oferim aquest servei de manera eventual adquirint tiquets de 30 minuts al despatx de l’AMPA.

L’acollida la realitzem a dos dels ambients de cicle inicial que disposa l’escola, així els infants gaudeixen de l’espai d’una manera lúdica, lliure i tranquil·la.

Durant tot el curs oferim acollida de tarda de les 16,30 a 17.30h de la tarda. (Actualment l’oferim fins les 17,30 i de cara al pròxim curs 2017-2018 fins les 18:00h)

També oferim aquest servei de manera eventual adquirint tiquets de 30 minuts al despatx de l’AMPA.

L’acollida la realitzem a dos dels ambients que disposa l’escola, així els infants gaudeixen de l’espai d’una manera lúdica, lliure i tranquil·la.